BRUSSEL/LUXEMBURG - De werkloosheid in de twaalf eurolanden is in maart van dit jaar licht gestegen met 0,1 procentpunt tot 8,9 procent, in vergelijking met de voorgaande maand. In maart van het vorig jaar bedroeg de werkloosheid in de eurozone ook 8,8 procent. In de hele EU was in maart 8,9 procent van de beroepsbevolking werkloos, evenals in februari.

Uit dinsdag verspreide cijfers van Eurostat in Luxemburg blijkt verder dat de werkloosheid in Nederland naar verhouding het sterkst is gestegen. Gemeten over februari steeg het percentage werklozen van 4,4 naar 5,0. Ierland kent met 4,3 procent de laagste werkloosheid in de Europese Unie.

Spanje blijft met 10,2 procent relatief het hoogste aantal werklozen houden in de eurozone. Polen heeft van alle EU-lidstaten met 18,1 procent werklozen het grootste probleem.