Van alle materialen die in 2014 in de Nederlandse economie terechtkwamen, was 9 procent afkomstig uit recycling. 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Dat percentage staat in schril contrast met het 80 procent hergebruik van afval dat in Nederland wordt gerealiseerd. Hiermee is Nederland één van de landen in Europa die het meest recyclen.

Van de materialen die in de Nederlandse economie terechtkomen, is bijna drie kwart afkomstig uit invoer, de rest uit binnenlandse winning. Van de geïmporteerde materialen verdwijnt een derde weer zonder veel bewerking naar het buitenland, wederuitvoer wordt dat genoemd. 

De rest wordt samen met grondstoffen uit de binnenlandse winning verwerkt tot producten. In 2014 vond op die manier 549 miljard kilo aan verwerkte materialen zijn weg in de Nederlandse economie.

Circulair

Van deze materialen bestaat 48 miljard kilo uit gerecycled materiaal. Het CBS maakt hieruit op dat er meer moet gebeuren om het ideaal van een circulaire economie dichterbij te brengen, bijvoorbeeld efficiënter gebruik van materialen, het verbeteren van producten waardoor ze langer meegaan of substitutie van materialen, bijvoorbeeld door plastic te maken van biomassa in plaats van aardolie.

Puur afgezet tegen de totale afvalberg van 59 miljard kilo per jaar heeft Nederland  juist een van de hoogste recyclingspercentages van Europa. Ruim 80 procent van al het afval wordt hergebruikt.

Input

Per inwoner worden in Nederland jaarlijks 30 ton materialen in de economie gebracht. Dat aantal ligt maar in vijf Europese landen hoger.

De input van fossiele energiedragers was in Nederland in 2016 per hoofd van de bevolking het hoogst. Dat kwam deels door de aardgaswinning.

Consumptie

De materiaalconsumptie is in Nederland juist relatief laag. Vergeleken met andere Europese landen worden vooral minder mineralen verbruikt. Door de bevolkingsdichtheid kan de infrastructuur, waar veel minerale grondstoffen voor nodig zijn, efficiënt worden gebruikt.

De consumptie van fossiele brandstoffen ligt in Nederland wel relatief hoog. Volgens het CBS wordt hier maar weinig hernieuwbare energie opgewekt met windmolens en zonnepanelen.