De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in maart aanzienlijk minder sterk toegenomen dan een maand eerder. De banengroei kwam tevens fors lager uit dan kenners hadden voorzien. 

Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid blijkt verder dat de loongroei in 's werelds grootste economie wat is verbeterd.

Exclusief de landbouw zijn er vorige maand 103.000 banen bijgekomen in de VS. Een maand eerder ging de Amerikaanse werkgelegenheid nog met een herziene 326.000 banen vooruit.

Economen rekenden gemiddeld op 185.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Beleggers vinden deze cijfers altijd erg interessant omdat ze van invloed kunnen zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken.

Uurloon

Het gemiddelde uurloon steeg met 0,3 procent op maandbasis, na een plus van 0,1 procent een maand eerder. Dat is een interessant gegeven, omdat de stijgende lonen de inflatie kunnen aanjagen. De Fed kan bij een oplopende inflatie geneigd zijn de rente sneller te verhogen.

Eind vorige maand schroefde de koepel van centrale banken de rente ook al wat verder op. De Fed herhaalde toen zijn prognose dat dit jaar de rente nog twee keer verhoogd zal worden. Wel werd gewezen op de verbeterde economische omstandigheden die er mogelijk voor zorgen dat de rentestappen sneller worden genomen.

Het banenrapport wijst tevens uit dat de werkloosheid in maart gelijk is gebleven op 4,1 procent van de beroepsbevolking.

Kenners hadden in doorsnee eigenlijk gerekend op een lichte afname tot 4 procent, maar daarvoor kwamen er dus niet genoeg nieuwe banen bij. De gemiddelde Amerikaanse werkweek bedroeg net als in februari 34,5 uur.