DEN HAAG/BRUSSEL - Enkele honderden banen in de Nederlandse viswerkende industrie staan op de tocht. De fabrikanten hebben amper werk voor de werknemers wegens een extra heffing, die de Europese Commissie vooralsnog tijdelijk heeft ingesteld op de import van Noorse kweekzalm.

Volgens voorzitter G. Pastoor van de Visfederatie, de branchevereniging van de visverwerkende industrie, heeft een aantal visverwerkers een deel van het personeel "voorlopig even naar huis gestuurd". De heffing heeft de Noorse zalm duurder gemaakt zodat er flink minder van deze vis wordt geïmporteerd.

De heffing is het gevolg van een "jarenlang dispuut" tussen Schotse en Ierse zalmkwekers en hun Noorse concurrenten, legde Pastoor maandag uit. Met de ingestelde antidumpingheffing op de Noorse zalm beschermt de Commissie de (eigen) Ierse en Schotse kweekvissen.

Gewenst effect

De maatregel geldt voorlopig voor zes maanden. In de tussentijd zal Brussel bekijken via dossiers of de heffing het gewenste effect heeft en definitieve maatregelen nodig zijn. De visverwerkers zullen die tijd gebruiken om de Europese Commissie op andere gedachten te brengen.

Volgens Pastoor is de heffing onnodig en niet effectief. De Ieren en Schotten zullen volgens hem evengoed last krijgen, omdat afzetmogelijkheden via visverwerkers zullen verdwijnen. Daarnaast spelen de maatregelen viskwekers uit Chili in de kaart. Door de duurdere Noorse zalm kunnen zij "een deel van de markt" overnemen.

Verkiezingscampagne

Dat de maatregel een steuntje in de rug zou zijn voor de verkiezingscampagne van de Britse premier Blair, ontkent de eurocommissaris Mandelson (Handel).

Denemarken dat de meeste Noorse zalm importeert, dreigt de grootste klappen te krijgen door de heffing. Hier zijn ruim 2000 banen in de visverwerkende industrie in het geding.