Bouwbedrijf Dura Vermeer heeft over 2017 een nettoresultaat geboekt van 17,1 miljoen euro. Een jaar eerder was dit nog 9,1 miljoen euro, zo maakt het bedrijf donderdag bekend.

Het bedrijfsresultaat steeg vorig jaar van 25,1 miljoen euro naar 33,7 miljoen euro. "De bouwsector kende in 2017 een jaar van groei. Dura Vermeer profiteerde daarvan en maakte in alle opzichten een sprong vooruit", aldus de onderneming .

Op het gebied van woningbouw werd de grootste vooruitgang geboekt, hier stegen de bedrijfsopbrengsten met ruim 100 miljoen euro.

De divisie infra bleef stabiel, terwijl bij de divisie utiliteitsbouw de opbrengsten juist daalden. De bedrijfsopbrengsten als geheel namen met 3,2 procent toe tot bijna 1,2 miljard euro.

Het aantal verkochte woningen uit de ontwikkelactiviteiten van Dura Vermeer steeg van 938 in 2016 tot bijna 1.200 woningen vorig jaar. De onderneming sleepte onder meer een opdracht binnen voor de nieuwbouw van 250 zogenoemde nul-op-de-meterwoningen in Rijswijk.

EMA

In 2018 is Dura Vermeer onder meer betrokken bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat van Londen naar Amsterdam verhuist.

Ook gaat het bedrijf aan de slag met de uitbreiding van de A16 aan de noordoostrand van Rotterdam en het spoortraject tussen Naarden en Bussum.

Het bouwbedrijf verwacht dat het resultaat verder zal verbeteren bij licht stijgende bedrijfsopbrengsten. Daarbij wil Dura Vermeer doorgaan op de ingeslagen weg van het selectief aannemen van projecten.