VOORBURG - De Nederlandse economie is in de eerste drie maanden van dit jaar toch iets gegroeid. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg de groei uiteindelijk 0,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Bij een eerdere raming in mei, gaf het rekeninstituut nog aan dat de economie helemaal niet was gegroeid.

Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2001 kwam de groei uit op 0,1 procent, aldus het CBS woensdag in zijn Kwartaalrekeningen. Hoewel de groei daarmee voor het derde achtereenvolgende kwartaal vrijwel nihil is, zit Nederland net niet in een recessie. Sinds zijn de groeicijfers echter niet meer zo laag geweest. In de loop van 2001 was de economische groei al teruggelopen tot 0,4 procent.

De uitvoer lag in het eerste kwartaal in volume 3,1 procent lager dan een jaar geleden. De export daalde voor het eerst in de laatste drie maanden van het afgelopen jaar, na acht jaar alleen maar te zijn gestegen. De invoer van goederen en diensten nam verder af met 4,4 procent.

De investeringen liepen van januari tot en met maart met 0,9 procent terug. Vooral aan computers, vrachtauto's en vliegtuigen werd minder geld gespendeerd. Aan infrastructuur, machines en installaties werd juist meer uitgegeven, stelt het CBS. Ook in woningen en bedrijfsgebouwen werd weer voorzichtig meer geïnvesteerd.

De consumptie van huishoudens nam met 1,2 procent nauwelijks toe. De overheidsuitgaven stegen nog het snelst, met 3,2 procent. Dit is vrijwel gelijk aan het groeitempo in 2001. Zowel de uitgaven voor gezondheidszorg als die voor onderwijs en openbaar bestuur dragen hieraan bij.

De industrie zag zijn productie het hardst dalen. Met name in de metaal- en elektrotechnische industrie rolde minder van de band. In de chemie was daarentegen sprake van een herstel, net als in de bouw. De dienstverlening kromp noch groeide.