Als het kabinet besluit Schiphol tot 2020 op slot te draaien, dan gaat dat mogelijk ten koste van de werkgelegenheid, het vestigingsklimaat en de bereikbaarheid.

Daarvoor waarschuwen verschillende luchtvaartmaatschappijen, vakbonden, de reisbranche en logistieke organisaties.

Het aantal vluchten dat op Schiphol komt en gaat, heeft bijna zijn maximum van een half miljoen starts en landingen per jaar bereikt. Het kabinet besloot onlangs tot 2020 niet aan de gemaakte afspraken over dat maximum te tornen.

Rapport

Daarmee wacht de regering volgens de klagers niet op de uitkomsten van een nieuw rapport over het beperken van de hinder.

Ze spreken in een gezamenlijke verklaring van een onverantwoorde blokkade en willen snel met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in gesprek om tot ''gepaste afspraken te komen''.

De partijen wijzen op een passage in het regeerakkoord over stillere en schonere vliegtuigen die ruimte creëren voor verdere groei.

Geluidshinder

De ondertekenenaars stellen dat de laatste tijd de nodige maatregelen zijn genomen om geluidshinder tegen te gaan. Voor honderden miljoenen euro's zijn huizen in de buurt van Schiphol geïsoleerd.

Ook is fors geld gestoken in vlootvernieuwing en de ontwikkeling van elektrisch vliegen en alternatieve brandstof. Hier zou het kabinet geen acht op slaan.

Afspraken

Schiphol zelf begrijpt de oproep van de klagende partijen. De luchthaven wijst in eerste instantie op de duidelijke afspraken die zijn gemaakt met alle partijen in de sector, regionale bestuurders en de omwonenden van maximaal 500.000 vluchten tot en met 2020.

Maar nu de opening van Lelystad Airport is uitgesteld, is er een situatie ontstaan dat niet kan worden voldaan aan de afspraken. ''Daarom is het goed om met alle partijen om de tafel te gaan", aldus een zegsman van de luchthaven.