Uiteindelijk zullen consumenten de prijs betalen van een handelsoorlog. Hogere importrestricties leiden tot hogere prijzen voor consumenten.

Dit zegt centralebankpresident Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag bij de presentatie van het jaarverslag over 2017 van de centrale bank.

Dit geldt ook voor de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft ingevoerd en mogelijk wil invoeren. Uiteindelijk is de rekening voor Amerikaanse consumenten die meer geld moeten neerleggen voor producten.  

Handelsrestricties zijn altijd een bedreiging voor de economie, stelt Knot, die ook het Britse vertrek uit de Europese Unie aanhaalt. Op de middellange termijn ziet Knot dan ook enkele wolkjes in de lucht voor de economie.

De vraag is hoe groot de gevolgen zijn van bijvoorbeeld de importrestricties die Trump wil invoeren. Als er wel een echte handelsoorlog uitbreekt, kan dat een probleem worden. "We hebben er als open economie alle belang bij dit zo beperkt mogelijk te houden", aldus Knot.

Schulden 

DNB blijft verder hameren op het verlagen van schulden nu de economische groei op een hoogtepunt zit. "Veel beter dan dit zal het niet worden", zegt hij over de groei van de economie. Uiteindelijk moet dit ook gaan leiden tot hogere inflatie, de indicator waar centrale banken naar kijken bij het bepalen van het beleid.

"Inflatie is niet dood. We hebben een langdurige periode gehad met lage inflatie met veel onbenutte capaciteit in de economie." Maar als iets schaars is, zoals arbeid nu bijvoorbeeld wordt, gaat de prijs vanzelf omhoog, zegt hij. "Dit gaat vanzelf gelden op de arbeidsmarkt."

Hij waarschuwt daarnaast de financiële markten. Die zouden op dit moment geen rekening houden met inflatie. "Het is de vraag of dit wel realistisch is. Als je dit niet inprijst, kan het alleen maar tegenvallen." Als de inflatie hoger uitvalt dan verwacht, zullen centrale banken schoksgewijs hun monetaire beleid moeten aanpassen en dat is een risico voor partijen met hoge schulden.

Huizenmarkt

Ook de Nederlandse hypotheekschulden moeten worden beperkt. De Nederlandse economie is gevoelig voor de huizenmarkt en de steun die de economie nu ondervindt van de woningmarkt, werkt de economie juist tegen in slechte tijden.

DNB pleit ook voor een beter aanbod van woningen, vooral in het middenhuursegment. "Mensen met een middeninkomen vallen nu tussen wal en schip: zij komen niet in aanmerking voor sociale huurwoningen en kunnen zich geen koopwoning veroorloven", aldus DNB in het jaarverslag.

Knot vindt dat het ruime monetaire beleid dat de Europese Centrale Bank (ECB) de laatste jaren voert, teruggedraaid mag worden. In september moet het opkoopprogramma stoppen, vindt hij. De lage rente die samengaat met het beleid van de ECB ondermijnt de productiviteitsgroei en zorgt ervoor dat zogeheten zombiebedrijven, ondernemingen die relatief veel schuld hebben en dit alleen kunnen volhouden als de rente laag blijft, overeind worden gehouden.