PostNL stopt eind april met re-integratietraject waarbij bijstandsgerechtigden pakketten sorteren voor hun bijstandsuitkering. Het gaat om een traject in een pakketsorteerdepot in Kolham.

PostNL zet de samenwerking met het gemeentelijk re-integratiebedrijf BWRI stop, bevestigt de gemeente Midden-Groningen na een persverklaring van vakbond FNV.

Vanaf mei zal de onderneming in het depot alleen nog uitzendkrachten inzetten en hen volgens de cao betalen. De sorteerders krijgen nu nog een minimumloon.

In februari is PostNL al gestopt met het inzetten van onbetaalde bijstandsgerechtigden op alle pakketdepots.

Besluit

De gemeente stelt dat halverwege vorig jaar al is besloten om te stoppen met het traject. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit al in het najaar van 2017 te doen.

Dit lukte volgens de gemeente niet, omdat er geen marktpartij was die PostNL verder kon ondersteunen. Op verzoek van het bedrijf is dit met enkele maanden uitgesteld.

Aangifte

De vakbond is een fel tegenstander van de genoemde constructie en organiseerde eerder acties en werkonderbrekingen. De bond heeft ook aangifte tegen de gemeente Midden-Groningen gedaan.

De vakbond stelt PostNL, BWRI en payrollbedrijf 365Werk nu aansprakelijk voor "een paar ton aan achterstallig loon". FNV sommeert de betrokkenen de sorteerders daarvoor te compenseren.

"Als we binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, stappen we daarvoor alsnog naar de rechter." 

Regulier werk

De gemeente stelt in een reactie dat er geen achterstallig loon betaald hoeft te worden. "Er is bij PostNL sprake van een regulier re-integratietraject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gevolgd door een uitzendcontract met minimumloon", meent de gemeente. "Hierdoor zijn veel mensen succesvol uitgestroomd naar regulier werk."

Bovendien is niemand op de uitkering gekort vanwege een weigering om aan het traject mee te doen. De gemeente vindt dat de vakbond een beeld schetst "dat niet overeenstemt met de werkelijkheid".