Op de balans van Europese banken zijn vorig jaar voor 10 miljard euro aan tekorten en misrekeningen geslopen. Dat heeft de Europese Centrale Bank (ECB) opgemerkt in een jaarlijks onderzoek.

De banksector schoot onder meer tekort bij het vooraf identificeren van klanten die een risico op wanbetaling konden veroorzaken. Financiële instellingen troffen niet altijd voldoende voorzieningen en maakten soms verkeerde keuzes bij het bepalen aan wie ze geld moesten lenen en aan wie niet.

In totaal opende de ECB vorig jaar 156 keer een onderzoek naar een bank vanwege zaken op de balans die niet klopten. In de meeste gevallen ging het om oninbare leningen, maar soms ook om zaken als tekortschietend intern toezicht.

In 2017 voerde de ECB in totaal 156 inspecties uit. Circa zestig daarvan betroffen zaken over kredieten en slechte leningen en minder dan tien hadden betrekking op risicovolle derivaten.

Derivaten

Bankpresident Mario Draghi zegt in de bijgaande verklaring dat het terugbrengen van slechte leningen de komende jaren een speerpunt blijft bij het toezicht op de sector. Daarnaast gaat de ECB meer op letten op risicovolle derivaten.

Draghi lijkt daarmee enigszins tegemoet te komen aan klachten van Italiaanse banken. Die vinden dat dat de ECB te veel let op het probleem van de slechte leningen, dat vooral in Zuid-Europa speelt. 

Of branchegenoten in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland de risico's van derivaten wel juist inschatten, blijft juist onder de radar, zeggen de Italianen. Uit het jaarraport blijkt dat vorig jaar naar slechts tien van dit soort gevallen onderzoek is gedaan.