De Nederlandse overheidsfinanciën voldoen voor het eerst sinds 2008 weer aan de Europese normen voor zowel tekort als schuld. 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. De schuld bedroeg eind vorig jaar 416 miljard euro, oftewel 56,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

In 2016 was dit nog 61,8 procent. Volgens Europese regels moet de schuld van eurolanden beneden de norm van 60 procent van het bbp liggen.

Het overheidssaldo kwam in 2017 uit op een overschot van 1,1 procent van het bbp. Vorig jaar nam de overheidsschuld met 18 miljard euro af. De schuld nam nog niet eerder in een jaar zo veel af, merkt het CBS daarbij op. De overheid behaalde een overschot van 8 miljard euro.

Niet alleen het overschot droeg bij aan de daling van de schuld. Ook de opbrengsten uit de verkoop van aandelen, zoals ABN Amro en ASR, en de afwikkeling van derivatencontracten leverden de Staat ruim 8 miljard euro op voor schuldaflossing.