De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in 2017 uit op 218,1 miljard euro. Dat was 21,5 miljard euro meer dan een jaar eerder en het hoogste bedrag sinds het begin van de metingen in 1995.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. De brutowinst voor belastingen is gelijk aan de operationele winst plus het inkomen uit vermogen, zoals renteopbrengsten en dividenden, minus de betaalde rente en enkele betalingen aan de overheid, onder meer in verband met de aardgaswinning en erfpacht.

De toename van de winst vorig jaar was voor bijna de helft toe te schrijven aan de winsten van buitenlandse dochters die 10,5 miljard euro hoger waren dan in 2016.

Vooral bedrijven in de petrochemie, zoals Shell, boekten hogere winsten van buitenlandse dochters.