Havenbedrijf Rotterdam heeft de bouw van een viaduct als onderdeel van het Theemswegtracé aanbesteed. Een consortium van bouwbedrijven Besix, Mobilis, Dura Vermeer, Hollandia en Iemants gaat het 4 kilometer lange viaduct met twee stalen boogbruggen bouwen.

Het Theemswegtracé zorgt ervoor dat goederentreinen niet langer over de Calandbrug bij Rozenburg hoeven. Die hefbrug moet vaak open voor schepen die naar de Brittanniëhaven varen en dat hindert het treinverkeer.

De bouw van het viaduct begint nog dit jaar en moet in 2020 afgerond zijn. Daarna moeten de treinsporen nog worden verlegd.

In totaal kost de aanleg van het Theemswegtracé 300 miljoen euro, waarvan 62 miljoen euro als subsidie door de Europese Unie wordt betaald. Het resterende bedrag wordt door het Havenbedrijf en het Rijk betaald.