Flexibele arbeidskrachten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) krijgen meer zicht op een vaste baan. Dat is een van de belangrijkste afspraken in de nieuwe cao voor het hbo.

De cao is afgesproken voor twee jaar en geldt voor veertigduizend mensen. Hierover zijn de AOb (Algemene Onderwijsbond) en werkgevers het eens zijn geworden.

De medewerkers krijgen in deze periode een loonsverhoging van in totaal 4,9 procent en iedere medewerker krijgt twee keer een zomerbonus van 400 euro.

De laagste salarisschalen voor het ondersteunende personeel worden verkort, zodat medewerkers in de toekomst sneller het maximum bereiken. De AOb is echter vooral tevreden over het terugdringen van flexibele contracten.

Voor regulier werk is een vast contract, of een contract met uitzicht op vast, het uitgangspunt. "Uitzendwerk wordt beperkt tot piek of ziek", zegt AOb-onderhandelaar Douwe van der Zweep.

Elke hogeschool legt verder met instemming van de medezeggenschapsraad een bovengrens vast voor het aantal flexibele banen.