Verzekeraar Achmea heeft in 2017 een nettoresultaat geboekt van 216 miljoen euro. Een jaar eerder werd nog een verlies gerapporteerd van 379 miljoen euro.

Dit meldt het concern donderdag bij de presentatie van de jaarresultaten. Achmea wist in 2017 de kosten structureel met 117 miljoen euro te verlagen.

Vooral de onderdelen Schade & Inkomen en Pensioen & Leven droegen bij aan het hogere resultaat. Het onderdeel Basiszorg is nog steeds verlieslatend.

Achmea heeft als streven om in 2020 het bruto operationeel resultaat te doen stijgen naar 450 miljoen euro.

Achmea kromp het personeelsbestand afgelopen jaar met zo'n achthonderd arbeidsplaatsen in tot bijna 14.500. Verder werden de IT-kosten teruggebracht.

Banenreductie

Achmea maakte eerder al bekend het mes verder in het personeelsbestand te zetten. Tot 2020 voorziet de verzekeraar een banenreductie van nog zo'n tweeduizend man. Het bedrijf mikt op vijf zogeheten kernlocaties van waaruit het concern zijn werkzaamheden uitvoert. Dat zijn Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden, Tilburg en Zeist.

Volgens topman Willem van Duin zijn afgelopen jaar belangrijke verbeteringen gerealiseerd in zowel dienstverlening als in de bedrijfsvoering. Volgens hem ligt Achmea voor op de geplande kostenreductie. Verder hield hij vast aan de eerdere doelen. 

De kapitaalbuffer van de verzekeraar, berekend volgens de Europese norm (Solvency II), kwam uit op 184 procent. Dat betekende een stijging met 3 procentpunt ten opzichte van een jaar eerder. Het eigen vermogen van Achmea nam met 167 miljoen euro toe tot 9,9 miljard euro.