Combinatie- of stapelbanen verdienen volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) meer aandacht. Volgens de raad gaan de regels in Nederland er nog te veel van uit dat mensen maar één baan hebben.

Daardoor is het voor mensen met bijvoorbeeld twee banen soms lastig om alles goed te combineren, meldt de SER in een vrijdag gepubliceerde analyse.

Zeker 600.000 Nederlanders combineren meerdere banen. Ongeveer twee derde van hen wil dit graag blijven doen, omwille van het extra salaris of omwille van bijvoorbeeld de afwisseling die het oplevert.

Knellen

''Tegelijkertijd zien we ook situaties die knellen'', staat in een verkennend rapport van de belangrijke adviseur van het kabinet. Dit gaat dan om mensen die echt uit bittere noodzaak meerdere banen hebben en moeite hebben om rond te komen.

In de SER zijn vakbonden, werkgeversorganisaties en experts vertegenwoordigd. Zij vinden dat iedereen moet kunnen profiteren van de kansen die combinatiebanen bieden. Dat kan geregeld worden door te sleutelen aan belastingen en tegemoetkomingen zoals voor de kinderopvang.

Verzekeringen

Ook zou er bij verzekeringen, pensioenregelingen en bijvoorbeeld in afspraken over roosters in cao's meer aandacht aan dit fenomeen besteed mogen worden.

Verder vindt de raad het wenselijk dat er goede sectorafspraken komen om ervoor te zorgen dat werknemers door het combineren van werk in ieder geval op voldoende uren uitkomen om rond te komen.

Plezieriger

''Door het combineren van banen beter te organiseren en eenvoudiger te maken, maken we het werk plezieriger, voor baancombineerders èn werkgevers'', stelt SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

''Veelal zijn de uitzonderingssituaties formeel wel voorzien, maar vergt het regelen veel extra energie en administratie.''

Stress

"Stapelen uit noodzaak is iets dat niet hoort bij een gezonde arbeidsmarkt. Als mensen vanuit financiële noodzaak moeten gaan goochelen met allemaal kleine baantjes, levert dat stress en onzekerheid op", reageert CNV-voorzitter Maurice Limmen vrijdag.

"Werkgevers zouden de werknemer zekerheid moeten bieden van één vaste baan waarvan je kunt rondkomen. We moeten niet de weg inslaan van de Duitse mini-jobs, waarbij baan op baan gestapeld wordt om rond te kunnen komen, maar naar volwaardige banen streven", meent Limmen.

Hoge prijs

"Mensen met een laag inkomen die uit noodzaak twee banen hebben, betalen vaak een hoge prijs. Op onmogelijke tijdstippen werken, een laag inkomen, en hun kinderen weinig zien", stelt Zakaria Boufangacha van het FNV-bestuur.

"De oplossing is meer uren bieden, zodat mensen een volwaardig inkomen kunnen verdienen. Dat is prima mogelijk, het gaat om structureel werk en zeker nu de economie flink groeit is er voor werkgevers geen belemmering."