De daling van de werkloosheid heeft in februari doorgezet. In de tweede maand van het jaar waren er 367.000 werklozen, oftewel 4,1 procent van de beroepsbevolking. 

Een maand eerder bedroeg het werkloosheidspercentage nog 4,2 procent, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.

In februari hadden bijna 8,7 miljoen mensen betaald werk. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld elfduizend per maand toegenomen, aldus het statistiekbureau.

Redenen

Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 367.000 mensen die stelden recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met tienduizend per maand.

De rest van deze groep niet-werkenden, bijna 3,9 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren.

Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld vierduizend per maand toegenomen, meldt het CBS. Uitkeringsinstantie UWV registreerde een afname van het aantal ww-uitkeringen naar 330.000 in februari.

Uitkeringen

Ten opzichte van een jaar geleden nam het aantal WW-uitkeringen af met ruim 86.000. Het aantal uitkeringen daalde in alle beroepsklassen en sectoren, met uitzondering van de financiële dienstverlening. In deze sector is het voor veel werkzoekenden nog altijd lastig om aan de slag te gaan. De bouwnijverheid kende de grootste procentuele daling, van ruim 41 procent.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt in een reactie van ''nieuws om vrolijk van te worden''. Wel is het volgens hem zaak om te zorgen dat de mensen die nog op zoek zijn naar werk, ook een passende plek vinden.