AMSTERDAM - Nuon-topman Ludo van Halderen ziet af van zijn volledige korte termijnbonus over 2004, een bedrag van 97.000 euro. Dat zei de bestuursvoorzitter maandag na afloop van de aandeelhoudersvergadering. Tijdens de vergadering werd zware druk uitgeoefend door de aandeelhouders, onder meer door de provincie Gelderland, op de topman om een 'substantieel gebaar' te maken.

Vorig week zwichtte Essent-topman Michiel Boersma voor zijn aandeelhouders en zag af van de helft van de bonus ontvangen over 2004, een bedrag van ruim 80.000 euro. Aandeelhouders van Essent en Nuon (provincies en gemeenten) vinden de hoge bonussen niet in verhouding staan tot de prestaties van de energiebedrijven. Het afgelopen jaar kampten beide bedrijven met grote administratieve achterstanden, met veel ontevreden klanten als gevolg.

Klanttevredenheid

"Het is geen gemakkelijk besluit geweest maar ik moest een gebaar maken om de publieke discussie weer terug te brengen waar die hoort, bij de aandeelhouders en de commissarissen", zei Van Halderen. "Daarom heb ik afgezien van mijn korte termijnbonus over 2004." Deze bonus is al lager dan de korte termijnbonus van ruim 121.000 euro die Van Halderen vorig jaar voor zijn prestaties in 2003 ontving. "Dat heeft te maken met de klanttevredenheid", aldus Van Halderen. De klanttevredenheid telt voor 40 à 45 procent mee bij de bepaling van de bonus op korte termijn.

President-commissaris Wim Meijer benadrukte dat Nuon niet langer een publiek nutsbedrijf is maar een internationaal energieconcern met bijbehorende kwaliteit van bestuurders en beloningen. "We handelen hier volgens de code Tabaksblat, ook waar het om beloningen gaat", zei Meijer. Nuon oriënteert zich bij de beloning op energiebedrijven die qua omzet, balanstotaal en personeelsomvang gelijk zijn aan Nuon. "Het is een goede vergelijkingsmarkt", aldus Meijer.

Tevreden

De Gelderse gedeputeerde Nico Jan Wijsman is tevreden met het signaal dat Nuon afgeeft. "Het gaat mij minder om het bedrag, maar 97.000 euro is substantieel. Onze boodschap is goed overgekomen bij de raad van bestuur en de commissarissen." De provincie Gelderland is met ruim 44 procent de grootste aandeelhouder van Nuon.

De komende maanden zullen de aandeelhouders met de commissarissen spreken over de toekomstige bonussen. Daarbij gaat het er volgens Wijsman om of de te behalen doelen een stimulans zijn voor de bestuurders. "Anders heeft variabele beloning namelijk geen zin." Ook vraagt hij zich af of de klanttevredenheid niet voor een groter deel moet meewegen in de beloning.

De besloten aandeelhoudersvergadering is volgens commissaris Meijer "uiterst zakelijk verlopen". "De afgelopen maanden zijn veel gemeentelijke aandeelhouders stevig naar buitengekomen over de beloning. Maar zij hebben nauwelijks zicht op waar deze onderneming naartoe gaat", zei de commissaris.

Onnodige scherpte

Meijer roept Den Haag op het voor de gemeentelijke en provinciale aandeelhouders snel mogelijk te maken hun aandelen in Nuon te verkopen. Friesland heeft vorig jaar te kennen gegeven zijn Nuon-aandeel van 13 procent te willen verkopen. Dit pakket wordt geschat op een half miljard euro. Volgens Meijer zorgde de inmenging van premier Balkenende, die de hoge bonussen had bekritiseerd, voor "onnodige scherpte" in de discussie.