Politieke partijen in de Tweede Kamer zijn blij dat ING afziet van de forse loonsverhoging voor topman Ralph Hamers. Vakbonden zeggen dat de bank is gezwicht onder druk van de felle afwijzende reacties uit samenleving en politiek.

GroenLinks-leider Jesse Klaver, die werkt aan een wet om zulke loonsverhogingen voor bankiers te dwarsbomen, spreekt van een ''belangrijke overwinning''. Wel gaat GroenLinks door met de wet. ''Om ook in de toekomst de buitensporige salarisverhogingen van bankiers te voorkomen.''

Klaver ziet intrekken salarisvoorstel ING als overwinning
39
Klaver ziet intrekken salarisvoorstel ING als overwinning

Tevreden

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn ook tevreden dat ING zich heeft bedacht. ''Goed nieuws!'', zegt ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. Wel vindt hij nog steeds dat ''we moeten kijken of we dit soort exorbitante verrijkingen kunnen voorkomen''.

De VVD vindt het besluit ook ''verstandig'', maar ''jammer dat eigen inzicht ontbrak en het besluit pas na grote maatschappelijke druk genomen is''. Daarom wil de partij nog steeds ''bekijken hoe we dit voor de toekomst beter kunnen regelen''.

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg stelt op Twitter vast dat ''druk van klanten, Kamer en regering werkt.'' Zijn CDA-collega Erik Ronnes vindt het ''gelukkig dat ING bizarre loonsverhoging intrekt. De vraag blijft wel hoe het zover heeft kunnen komen.''

Ronnes maakt uit de affaire op dat ''de kloof tussen bankentop en maatschappij nog levensgroot'' is. Hij waarschuwt dat het ''laatste woord hierover nog niet gezegd'' is.

Echte mogelijkheden

Ook voor SP-Kamerlid Renske Leijten is de kous nog niet af. ''Ok, verhoging van de baan! Stap 1 is gewonnen. Nu door met échte mogelijkheden om in te grijpen bij bizarre beloningsvoorstellen'', reageert ze op Twitter. 

De PvdA wil ''doorgaan met strengere wetgeving, hogere buffers en het scheiden van nuts- en zakenbankieren. ING toont aan dat we niet moeten verslappen in de strenge aanpak van de financiële sector. Anders komt de verziekte bonuscultuur weer terug die tot de financiële crisis heeft geleid.''

50PLUS is ingenomen met dit bewijs dat ''de stem van de ING-klanten telt''. Kamerlid Martin van Rooijen denkt dat minister van Financiën Wopke Hoekstra de doorslag gaf.

Rutte

Ook premier Mark Rutte vindt het ''goed'' dat ING afziet van de forse loonsverhoging voor topman Ralph Hamers. De bank zwichtte voor de felle reacties uit samenleving en politiek. Ook de premier had vrijdag een duit in dat zakje gedaan.

Rutte noemde Hamers' loonsverhoging toen ''buitensporig''. Hij zei toen ook dat overheidsmaatregelen tegen riante bankiersbeloningen onverstandig zijn. Die zouden het bankiers juist te makkelijk maken, omdat zij dan minder naar hun eigen geweten zouden luisteren en juist de grens van het toegestane zouden opzoeken.

Respect

Vakbond FNV laat weten respect te hebben voor de keuze van de commissarissen van ING. "Het is een verstandig besluit dat de raad van commissarissen uiteindelijk kiest voor ING en niet voor de bankrekening van Hamer'', aldus vakbondsbestuurder Gerard van Hees. FNV wil met de banken en verzekeraars afspraken maken over de topinkomens.

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen, zegt dat de bank zich ernstig heeft verslikt in de maatschappelijke verontwaardiging. "Waar je ook kwam, iedereen had het erover. Het is goed dat dit absurde plan van tafel is."

Volgens Wiersinga moet de bank zich hebben gerealiseerd dat de code voor banken werd geschonden. "De antenne voor maatschappelijke gevoeligheid op dit onderwerp mag wel wat beter afgesteld. Hopelijk hebben ze hiervan geleerd." 

Verstandig

Gezien de ophef in politiek en samenleving is het besluit van ING de loonsverhoging voor topman Ralph Hamers in te trekken ''begrijpelijk en verstandig'', zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). ''Een goede relatie met de samenleving is essentieel voor het versterken van wederzijds vertrouwen.''

Vorige week toonde de branchevereniging begrip voor de ophef die was ontstaan rond de voorgenomen salarisstijging van Hamers, maar benadrukte zij dat banken bij het vaststellen van het beloningsbeleid hun eigen keuzes maken. Wel moeten zij volgens de NVB bereid zijn die keuzes goed uit te leggen, zodat hierover een open discussie mogelijk is.

Betreurenswaardig

De gang van zaken rond de omstreden loonsverhoging voor ING-topman Ralph Hamers is ''heel betreurenswaardig'', vindt directeur Gerard van Vliet van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD). Volgens hem heeft de bank met de kwestie zichzelf in een kwaad daglicht gezet.

ING kondigde aan de fikse loonsverhoging voor Hamers te schrappen na enorme publieke ophef. Volgens de raad van commissarissen van de bank was de kritiek onderschat.

Van Vliet stelt dat ING dit helemaal anders had moeten aanpakken, want er waren volgens hem wel degelijk goede argumenten voor de loonsverhoging voor Hamers. ''Het is verstandig dat ze dit keuteltje intrekken. Ze hadden andere argumenten moeten hanteren. Nu is de bank in een slecht daglicht komen te staan, net als de topman en de commissarissen.''

Van Vliet liet eerder juist weten dat de collectieve verontwaardiging over de salarisverhoging onterecht was, met name vanuit de politiek. Het was volgens hem verstandig om Hamers met een hoger loon de komende jaren aan het roer te laten bij ING, want dat geeft vertrouwen bij beleggers en ook het personeel. Bovendien wees hij erop dat bestuurders van andere internationale banken nog veel meer verdienen.