AMSTERDAM - Jongeren die alcohol in winkels kopen, moeten zich voortaan legitimeren. Dat is althans het streven van de stichting Platform Verkoop Alcoholhoudende Dranken voor Thuisgebruik. Maandag begon de stichting een nieuw landelijk offensief.

De stichting wil de komende maanden alle verkopers van alcoholhoudende dranken ertoe overhalen dat ze jongeren over wier juiste leeftijd twijfel bestaat, vragen zich te legitimeren. Dat sluit aan bij de legitimatieplicht die per 1 januari van dit jaar geldt voor mensen die ouder zijn dan veertien jaar.

Verder veranderde de drank- en horecawet per 1 maart, waardoor winkeliers boetes (tot 900 euro) kunnen krijgen als ze de wet overtreden. Aan jongeren beneden de zestien jaar mogen winkeliers geen alcohol en tabak verkopen. Voor sterke drank is die grens achttien jaar.

De stichting denkt dat jongeren ontmoedigd worden om alcoholhoudende dranken te kopen als ze weten dat ze zich moeten legitimeren. Het uiteindelijke doel is dat jongeren uit eigen beweging een legitimatie laten zien als ze alcohol willen kopen. Dat gebeurt nu al in de Verenigde Staten.

De campagne is tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het Productschap Wijn. De stichting Platform Verkoop Alcoholhoudende Dranken voor Thuisgebruik is een initiatief van verscheidene brancheorganisaties.