DEN HAAG - De voorgenomen verhoging van de WAO-uitkeringen leidt tot een toename van het aantal WAO'ers. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) maandag gezegd op basis van een analyse over de jaren 1996-2000.

Als de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid met 1 procent stijgt, komen er per jaar 2,5 procent WAO'ers bij. Een hogere uitkering maakt het volgens het CPB aantrekkelijker een beroep op de WAO te doen.

Als het nieuwe WAO-stelsel, dat volgend jaar in moet gaan, voldoende effect sorteert, gaan de uitkeringen voor volledig arbeidsongeschikten met 5 procent omhoog. Overigens zal het effect op de instroom hiervan kleiner zijn dan op het eind van de jaren negentig, denkt het CPB. Dat komt door nieuwe, strengere regels over het voorkomen van arbeidsongeschiktheid.