DUBLIN - Werknemers van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair moeten hun mobiele telefoons voortaan thuis opladen. Ryaniar beschouwt het opladen onder werktijd als stroomdiefstal en heeft het verboden.

Met de maatregel bespaart de prijsvechter jaarlijks 41,90 euro aan elektriciteit, omgerekend ruim anderhalve eurocent per werknemer. Ryanair boekte het afgelopen jaar 226 miljoen euro winst.

Vakbonden

Werknemers en vakbonden staan op hun achterste benen. Het verbod op het opladen van telefoons is onderdeel van een reeks van kostenbesparingen. Zo worden de 2600 employees van de luchtvaartmaatschappij geacht hun eigen uniformen, maaltijden en cursussen te betalen.

Internet

Ook het gebruik van internet wordt op het hoofdkantoor sterk ontmoedigd. De directie vreest dat werknemers hun gal zullen spuwen op de talloze websites gewijd aan de krenterigheid van Ryanair.

Werknemers

Het animo onder de Ieren om voor de zuinige luchtvaartmaatschappij te komen werken is tot het nulpunt gedaald. Daarom betrekt Ryanair nu tijdelijke werknemers uit Polen en de Baltische staten.