De Verenigde Staten en de Europese Unie lijden allebei onder een mogelijke handelsoorlog. Economen van ING hebben berekend wat er mogelijk gebeurt als beide partijen over de hele breedte een heffing van 10 procent op importproducten zouden instellen.

De Amerikaanse economie zou dan in twee jaar met 0,4 procent kunnen krimpen, terwijl de omvang van de Europese economie in twee jaar naar schatting met 0,3 procent afneemt.

Zo'n handelsoorlog zou kunnen ontstaan als de huidige dreigende taal van de VS en de EU in daden worden omgezet.

De risico's op negatieve effecten voor de economie zijn volgens de ING-economen echter groter voor de VS. Dat land legt namelijk niet alleen importtarieven op aan de EU, maar aan de hele wereld. Ook met andere landen zou daarom een handelsoorlog kunnen ontstaan.

Europese bedrijven berekenen volgens de ING-economen waarschijnlijk 30 procent van de hogere kosten door importheffingen door aan hun klanten. Amerikaanse bedrijven doen dat naar verwachting voor 60 procent van de kosten.

Dat betekent dat Europese bedrijven meer op hun winstmarges zouden interen. Bovendien neemt door de hogere prijzen de vraag naar hun producten af.