Het aantal grote faillissementen is wereldwijd in 2017 met 22 procent gestegen. Het gaat om bedrijven met een omzet hoger dan 50 miljoen euro. Europa telt daarbij de meeste grote faillissementen. 

Wereldwijd gingen 321 van deze bedrijven kopje onder, blijkt donderdag uit onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes. Samen zijn deze bedrijven goed voor een omzet van 104 miljard euro. Meer dan de helft betreft Europese bedrijven in de bouw- en agri-foodsector.

De trend dat juist steeds grotere bedrijven omvallen, is uiterst zorgwekkend, volgens Walter Toemen, directeur Risk Underwriting van Euler Hermes Nederland. "Vooral omdat deze ontwikkeling een scherpe lijn omhoog laat zien. We zien ook nog geen tekenen dat deze trend afbuigt."

De verwachting is dat wereldwijd het aantal faillissementen dit jaar zelfs stijgt met 8 procent als gevolg van de onzekerheden rondom Brexit. 

Oorzaak

Kwetsbare sectoren zijn retail, agrifood en zakelijke dienstverlening. Waarom grote bedrijven omvallen, verschilt per sector, stelt Toemen. "Retail kampt met digitale verstoring, agrifood worstelt met de grondstofprijzen. In de bouw is de hoge schuldgraad de boosdoener. En in de metaalsector is dat de overcapaciteit." Ook zouden te dunne marges in de bouw een rol spelen.

Daarnaast ziet Toemen nog een allesomvattende hoofdreden: de technologische vernieuwing die steeds sneller gaat. Toemen zegt: "Grote bedrijven die te laat zijn meegegaan met de technologische vernieuwing redden het niet. In Nederland hebben wij dit vooral kunnen zien in de retail. Too big to fail, lijkt steeds minder te bestaan." 

Ook in China stijgen de faillissementen met 10 procent in 2018 nog aanzienlijk. Het voorgaande jaar steeg het aantal faillissementen zelfs met 35 procent. "We hebben het over een groot aantal faillissementen dat wereldwijd gevolgen heeft", zegt Toemen. De toename in China heeft te maken met de economische en monetaire maatregelen die de Chinese overheid afkondigde om overcapaciteit en kredietrisico's te verminderen, aldus Toemen.

Lage rente

Toemen legt ook een relatie met de lage rente van de afgelopen jaren. Toemen stelt dat veel bedrijven zich hebben volgepompt met liquiditeit tegen een lage rente. "Als dat geleende geld niet goed is besteed, bijvoorbeeld door het businessmodel niet aan te passen aan de technologische veranderingen, dan resteert een achterhaald bedrijf. In die hoek gaan natuurlijk slachtoffers vallen", zegt Toemen.

Toemen constateert dat juist grote bedrijven de neiging kunnen hebben om zich te zeer te focussen op de korte termijn, bijvoorbeeld om aandeelhouders tevreden te stemmen. "Investeren in vernieuwing kan leiden tot een tijdelijke terugval. Die boodschap verkoop je natuurlijk minder makkelijk."

In de volle breedte loopt wereldwijd het totaal aantal faillissementen, waaronder ook kleine en middelgrote bedrijven, fractioneel terug met 1 procent. Ook Nederland laat volgens de cijfers van Euler Hermes dit jaar een beeld zien van stabilisatie tot lichte daling van het aantal faillissementen.