De werkloosheid zal volgend jaar dalen naar het laagste niveau sinds 2001. Verder zal de economie dit jaar en volgend jaar sterk blijven groeien. 

Deze verwachtingen spreekt het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag uit. 

Door de economische meewind daalt de werkloosheid naar verwachting flink van 4,9 procent in 2017 naar 3,9 procent dit jaar en 3,5 procent in 2019. Voor werkgevers zal het hierdoor nog moeilijker worden om personeel te vinden.

Het CPB ziet dat bedrijven steeds vaker een vast contract aanbieden en hogere lonen moeten betalen om mensen aan te trekken of te behouden. 

Voor dit jaar wordt verder een economische groei van 3,2 procent verwacht. Eerder voorspelde het CPB dat de economie met 3,1 procent zou groeien in 2018. 

Lage rente

In 2019 zal de economische groei afnemen naar het nog steeds hoge niveau van 2,7 procent. De Nederlandse economie doet het daarmee 0,6 procentpunt beter dan de economie van de eurozone.

Nederland profiteert van de internationale hoogconjunctuur, lage rentes, aangekondigde uitgaven van de overheid en de groeiende woningmarkt. Vooral deze laatste twee factoren dragen bij aan het verschil met het buitenland.

Koopkracht 

De mediane koopkracht voor alle huishoudens stijgt naar verwachting met 1,6 procent in 2019. Voor werkenden neemt de mediane koopkracht met 1,8 procent toe. Voor mensen met een uitkering en gepensioneerden wordt een stijging van respectievelijk 0,8 procent en 1,3 procent verwacht.

De koopkrachtcijfers geven vaak geen goed beeld van de werkelijke situatie van iemand. Mensen kunnen bijvoorbeeld door de aantrekkende economie sneller een baan krijgen en tegen gunstigere voorwaarden, maar hier wordt in de scenario's geen rekening mee gehouden, geeft CPB-directeur Laura van Geest toe in een interview met de Volkskrant.

Inflatie 

De stijging van het prijspeil, die de afgelopen jaren relatief laag was, zal dit jaar 1,6 procent en volgend jaar 2,3 procent stijgen. De Europese Centrale Bank (ECB) voert al enkele jaren een omvangrijk programma uit om de inflatie in de hele eurozone te verhogen naar ongeveer 2 procent. Naar verwachting zal de centrale bank aankondigen het programma verder af te bouwen. 

Het Nederlandse overheidssaldo verbetert niet ondanks dat de economie op stoom is. Vorig jaar bedroeg het overschot 1,1 procent van het bruto binnenlands product; dit jaar komt dat uit op 0,7 procent en volgend jaar op 0,9 procent. 

Protectionisme

"Burgers en bedrijven zullen steeds meer merken van de economische groei", zegt minister Eric Wiebes van Economische Zaken in reactie op de cijfers. "Dat is ook een goede uitgangspositie voor de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan, zoals het energie- en klimaatvraagstuk en het betaalbaar houden van onze zorgkosten."

"Als we naar de toekomst kijken vormen de internationale onzekerheid en mogelijk protectionisme een risico voor de Nederlandse economie. Denk aan onze intensieve handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk en de Brexit of de dreiging van importheffingen in de Verenigde Staten. Het kabinet zal zich blijven inzetten voor vrijhandel en een gelijk speelveld."

Onzekerheid

Maurice Limmen van vakbond CNV vindt dat werkenden nog te weinig merken van de aantrekkenden economie. "Het CPB voorspelt ook voor de komende jaren mooie economische cijfers, maar het verhaal achter die cijfers is minder fraai'", vindt hij. 

Volgens CNV blijft Nederland kampioen flexwerk in Europa. "Die doorgeschoten flexibilisering drukt de lonen en zorgt ervoor dat steeds meer mensen in onzekerheid leven'', aldus Limmen. Daarnaast vindt de vakbondsbestuurder dat nog steeds een te grote groep mensen ongewild langs de zijlijn staat. "Daar moet wat aan gebeuren. En met deze economische rugwind is dat geen kwestie van kunnen maar van willen.'"

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!