WASHINGTON - Alan Greenspan heeft gewaarschuwd voor het alsmaar oplopende tekort op de begroting van de Verenigde Staten. "Als daar niet gauw iets aan gedaan wordt, kan de economie stagneren of erger", aldus de president van het Amerikaanse stelsel van centrale banken donderdag voor een begrotingscommissie van de Senaat.

Volgens de Fed-president moet er dringend iets gedaan worden aan het groeiende begrotingstekort. "Onder de huidige omstandigheden en met de voorspellingen voor de toekomst, is het duidelijk dat het tekort op het federale budget onhoudbaar zal worden. Het tekort zal leiden tot alsmaar stijgende rentes en rentelasten, waardoor het deficit alleen maar zal toenemen", aldus Greenspan.

Hij zei verder dat de financiële situatie waarschijnlijk niet zal verbeteren in de komende jaren, tenzij er ingrijpende maatregelen worden genomen.

Generatie

Vooral de aanstaande pensioenering van de na-oorlogse generatie, de zogeheten baby-boomers, baart Greenspan ernstige zorgen. "Ik vrees dat we nu al meer middelen ter beschikking hebben gesteld aan die generatie dan onze economie kan leveren. Als er beloften moeten worden gebroken, kan dat beter zo snel mogelijk gebeuren."

Pensioen

Greenspan herhaalde wat hij in maart al voor de begrotingscommissie van het Congres zei. Hij vreest dat vanaf 2008 de problemen echt nijpend worden. Dan gaan de eerste baby-boomers namelijk met pensioen. Deze zullen aanspraak maken op pensioenbetalingen en dure medische voorzieningen.

"De combinatie van een vergrijzende bevolking en stijgende ziektekosten zullen een enorme druk op de middelen van ons land uitoefenen. Economische groei alleen kan dat niet opvangen", waarschuwde de Fed-president.

Bezuinigen

De Amerikaanse president Bush heeft in februari in zijn begrotingsvoorstellen een plan opgesteld om het begrotingstekort te verminderen met bijna 10 procent tot oktober 2006. Nu bedraagt het tekort nog 427 miljard dollar.

In het financiële jaar 2010 moet het tekort zijn afgenomen tot 207 miljard dollar. Om dit te bereiken, wil Bush miljarden gaan bezuiningen op onder meer onderwijs, milieubescherming en landbouwsubsidies.