DEN BOSCH - Bestuursvoorzitter Michiel Boersma schenkt de helft van zijn bonus over 2004 aan een goed doel. "Daarmee neem ik mijn morele verantwoordelijkheid en hoop ik dat we weer vooruit kunnen kijken", zei de Essent-topman donderdag tijdens de aandeelhoudersvergadering.

De bestuursvoorzitter verdiende vorig jaar 821.000 euro waarvan 161.000 euro aan bonussen. Essent betaalt Boersma nu over 2004 ruim 80.000 euro bonus uit. De aandeelhouders begroetten het gebaar van Boersma met applaus. Essent zoekt in overleg met de ondernemingsraad naar een bestemming voor het geld.

Geen stemming

De aandeelhouders ageerden tijdens de vergadering sterk tegen het voorliggende beloningsvoorstel voor 2005. President-commissaris J. Pennings besloot hierop het voorstel niet in stemming te brengen.

"De commissarissen hebben de meerderheid van de aandeelhouders gehoord en we trekken ons dat aan, daarom komen we met een nieuw voorstel voor het beloningsbeleid."

Tevreden

Overijssel is blij met de uitkomst van de aandeelhoudersvergadering, evenals de provincies Groningen en Drente. "De president-commissaris heeft laten merken dat hij ons, de aandeelhouders, begrepen heeft", zei afgevaardigde Jansen van de provincie Overijssel. Hij is tevreden met het "goede gebaar" van Boersma.

Gedeputeerde Hoes van Noord-Brabant, de grootste aandeelhouder van Essent, is ook ingenomen met het besluit van Boersma om zijn bonus over vorig jaar deels af te staan. "In de schorsing hebben de aandeelhouders overlegd, daarna zijn we naar Boersma gestapt."

Klantentevredenheid

De afgevaardigde uit Noord-Brabant verwacht dat de aandeelhoudersvergaderingen vanaf nu altijd openbaar zullen zijn. De aandeelhouders willen dat in het beloningsvoorstel voor 2005 de klanttevredenheid van veel grotere invloed wordt op de bonus voor de bedrijfstop. Nu telt de klantentevredenheid maar voor een paar procent mee bij de bepaling van de bonus.

Graaien

Commissaris Pennings ging uitgebreid in op de vragen van de aandeelhouders, maar bleef voet bij stuk houden waar het om het beloningsbeleid ging. "De beloning is objectief bepaald, er is absoluut geen sprake van graaien."

Volgens de president-commissaris kon Boersma "gelijk oversteken" vanuit zijn topfunctie bij Shell. "We kunnen de maatschappelijke discussie niet op personen richten", zei hij.

Laagbetaalden

Vakbond CNV pleit voor een speciaal fonds waarin bestuursvoorzitters "een deel van onverantwoorde en niet uit te leggen inkomensstijgingen moeten storten. Het geld moet onder andere ten goede komen aan laagbetaalden", zegt de bond.

In juni komen de aandeelhouders van Essent opnieuw bijeen. Dan staat er een statutenwijziging op de agenda. Deze moet de aandeelhouders meer invloed geven op de benoeming van commissarissen. Bovendien willen de gemeenten en provincies sneller een stem in grote investeringen.

Er klonk onder de aandeelhouders donderdag verdeeldheid over de winstuitkering van Essent. Sommige aandeelhouders zien liever dat Essent minder dividend uitkeert en in plaats daarvan het geld gebruikt om zijn eigen financiële positie, de solvabiliteit, te versterken. Essent keert over vorig jaar 40 procent van de nettowinst uit als dividend aan de aandeelhouders, voorheen was dat 22 procent.