DEN BOSCH - Bestuursvoorzitter Michiel Boersma van Essent noemt de discussie rondom zijn beloning venijnig, ongenuanceerd en inhoudelijk onjuist. "Van boegbeeld ben ik de laatste drie weken aambeeld geworden en dat is pijnlijk", zei de topman donderdag tijdens de aandeelhoudersvergadering van het energiebedrijf.

Boersma zei zich verder buiten de discussie over zijn beloning te willen houden. "Maar de hype doet de onderneming geen goed."

Abvakabo-bestuurder Ronald Paping kreeg van president-commissaris J. Pennings het woord en sprak ook namens de vakbonden FNV en CNV. "Het beloningsbeleid aan de top van Essent is moreel verwerpelijk en niet te rechtvaardigen uit de prestaties van het bedrijf." Paping herhaalde dat de beloning niet in lijn is met afspraken over loonmatiging. "Een slecht arbeidscontract moet kunnen worden opengebroken."

De vakbonden overwegen een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer te starten. "We willen de rechter laten toetsen of dit maatschappelijk verantwoord beleid is", aldus Paping.