Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) roept op de flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt tegen te gaan. Hoewel flexibele contracten bijdroegen aan het economisch herstel na de crisis, houdt het nu juist loongroei tegen.

Meer vaste contracten moeten ervoor zorgen dat ook de lonen gaan stijgen, schrijft het instituut in een woensdag gepubliceerd rapport over de Nederlandse economie.

Onlangs bleek dat het aandeel flexwerkers in de totale beroepsbevolking vorig jaar was gegroeid.

Het IMF juicht de maatregelen die het kabinet nu neemt toe. Zo wordt de ontslagbescherming versoepeld waardoor werkgevers minder hoeven te vrezen voor het aannemen van een vaste medewerker en wordt het makkelijker om tijdelijke contracten om te zetten in permanente dienstverbanden.

Het IMF ziet verder mogelijkheden in het versoberen van de belastingvoordelen die zzp'ers genieten en het verplichten van bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Zo moet het fiscale verschil tussen zzp'ers en werknemers in loondienst kleiner worden. In het regeerakkoord heeft het kabinet zich al voorgenomen om de zelfstandigenaftrek aan te passen.  

Loongroei

Het instituut ziet de loongroei achterlopen op de economische groei. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde onlangs dat de economie met 3,1 procent is gegroeid in 2017. Voor 2018 verwacht het IMF eenzelfde groeicijfer.

Maar de cao-lonen groeiden vorig jaar met maar 1,5 procent, hoewel een stijgende lijn zichtbaar was in de laatste maanden van 2017.  

Huizenmarkt 

Over de huizenmarkt zegt het IMF dat de snelle prijsstijgingen en de relatief hoge schulden van huishoudens een teken zijn van "structurele zwakte". Er zijn vooral in de grote steden te weinig huurhuizen in de vrije sector waardoor de huizenmarkt slechter functioneert. Hoge huizenprijzen en lagere mobiliteit zijn het gevolg, aldus het IMF.

Het IMF prijst plannen van het kabinet om de markt te hervormen en bijvoorbeeld de huishoudschulden te verlagen, maar zelfs na deze maatregelen zijn er grote verstoringen door belastingvoordelen. Het IMF adviseert om de maximale hypotheekschuld ten opzichte van de waarde van het huis verder te verlagen en om meer ruimte te bieden voor huurhuizen in de vrije sector.

Doorgeschoten

CNV-voorzitter Maurice Limmen zegt in een reactie: "Dit rapport is de zoveelste trieste bevestiging van waar wij al jarenlang voor waarschuwen en tegen strijden; de volstrekt doorgeschoten flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt. En je ziet het resultaat."

"De bedrijfswinsten gaan door het dak, maar de werknemer profiteert daar nagenoeg amper van. Flexwerk zorgt ervoor dat de lonen over de hele linie laag blijven en maakt mensen onzeker. Nederland is Europees kampioen flexwerk."