Jongeren en hoogopgeleiden profiteren in financieel opzicht het meest van een baan in een grotere stad.

Tien jaar werkervaring in Amsterdam leidt voor een jonge werknemer tot ongeveer 11 procent meer loon dan tien jaar werkervaring in de minst verstedelijkte gebieden, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een onderzoek.

Volgens het planbureau houden jongeren een deel van dit hogere loon op latere leeftijd vast, ook als ze gaan werken in een kleinere plaats.

De hogere lonen in steden hangen onder meer samen met de grotere arbeidsmarkt in deze gebieden. Daardoor sluiten vraag en aanbod van werknemers en werkgevers beter op elkaar aan.

Productiever

Daarbij blijkt een werknemer in een grote stad productiever te zijn dan wanneer diezelfde persoon werkzaam zou zijn in een kleinere stad of op het platteland.

Volgens het CPB komt dat onder andere door het grotere aanbod aan voorzieningen in de grote stad, waar zowel werknemers en bedrijven van profiteren.

Divers aanbod

''Steden beschikken over een divers aanbod van gespecialiseerde voorzieningen, zoals podiumkunsten en horeca, die relatief meer worden gewaardeerd door hoogopgeleiden'', aldus het planbureau.

De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht profiteren volgens de onderzoekers het meest van de productiviteitsvoordelen van verstedelijking.