Ahold Delhaize heeft zijn winst in het vierde kwartaal ruimschoots verviervoudigd. Het Nederlands-Belgische supermarktconcern profiteerde van een gunstiger belastingklimaat in de Verenigde Staten.

Ahold Delhaize haalt twee derde van zijn omzet uit de VS. Het nettoresultaat kwam uit op 744 miljoen euro tegenover 178 miljoen euro een jaar eerder. Toen kreeg het bedrijf eenmalige financieringskosten te verwerken van bijna een half miljard.

Naast de belastingmeevaller in de VS droegen ook belastinghervormingen in België bij aan het resultaat. Het concern meldde vorige maand al omzetcijfers over het afgelopen kwartaal. De totale opbrengsten zakten met 3,6 procent tot 15,8 miljard euro. Nederland deed wel goede zaken, met name rond de feestdagen. De verkopen hadden een waarde van 3,7 miljard euro, bijna 6 procent meer dan een jaar eerder.

Halvering

In de Verenigde Staten liep de omzet terug van 10,1 miljard dollar tot 9,3 miljard euro. Dat was vrijwel geheel te wijten aan ongunstige wisselkoerseffecten. 

In België ging het minder voor de wind en bleven de opbrengsten nagenoeg gelijk. De operationele winst halveerde in die periode zelfs, reden voor topman Dick Boer om in te grijpen. In de eerste helft van dit jaar wordt een nieuwe strategie ontvouwd die de Belgische activiteiten uit het slop moeten trekken.

Topman

Ahold Delhaize deed geen mededelingen over de opvolging van topman Dick Boer. De Belgische krant De Standaard meldde onlangs dat voormalig Delhaize-topman en huidig vicetopman Frans Muller de toppositie zou overnemen. Boer zou dan voorzitter worden van de raad van commissarissen.

Het bedrijf stelde een dividend voor van 0,63 euro per aandeel. Dat is 10,5 procent meer dan een jaar eerder. Ahold Delhaize herhaalde zijn doelstellingen voor dit jaar.