De kwaliteit van postbezorging in Nederland is in 2017 in vergelijking met het voorgaande jaar opnieuw licht gestegen. Daarbij levert PostNL de beste bezorgkwaliteit in Nederland.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP). De VGP onderzocht van de 24- en de 72-uursservice de bezorging op tijd en de bezorgzekerheid (het binnen zes dagen bezorgen).

In heel Nederland bleef de bezorgzekerheid nagenoeg gelijk. De bezorging op tijd steeg gemiddeld met circa 0,28 procentpunten. Het niveau van de totale dienstverlening in de postmarkt in Nederland is daarmee verder gestegen.

Gemeten over de periode 2012 tot en met 2017 is de gemiddelde landelijke bezorgzekerheid met 0,92 procentpunten gestegen en steeg de bezorging op tijd met 1,23 procentpunten.

Postbedrijven

PostNL verbeterde zich vooral in de 24- en 72-uursservice, waarbij de bezorging op tijd met respectievelijk 0,3 en 0,7 procentpunt steeg. In tegenstelling tot PostNL daalde bij Sandd de bezorging op tijd met 0,8 procentpunt.

Het percentage te vroeg bezorgde poststukken bleef bij PostNL overigens gelijk aan 2016 op 1,3 procentpunt, terwijl Sandd het percentage met circa 30 procent wist terug te brengen naar 3,2 procentpunt.

Ook heeft de VGP bij wijze van proef de kwaliteit van dienstverlening door Van Straaten Post (VSP) gemeten in 2017. In 2017 werd het bedrijf overgenomen door Sandd. De resultaten zijn, rekening houdend met de door VSP geboden condities "tevredenstemmend".