MAASTRICHT - Vakbonden en directie van ENCI in Maastricht hebben woensdagavond een akkoord bereikt over een sociaal plan voor de met ontslag bedreigde werknemers van de cementfabriek. Dat liet vakbond De Unie woensdagavond weten.

In het sociaal plan is afgesproken dat iedereen die 58 jaar of ouder is, onder een speciale ouderenregeling valt. ENCI betaalt hen na hun 58e een vergoeding aflopend van 80 tot 75 procent, totdat ze met 62 jaar met pensioen gaan. Voor de overige werknemers wordt nieuw werk gezocht, en daarbij worden ze minstens negen, en maximaal achttien maanden begeleid.

Werknemers

Het gaat hierbij in eerste instantie om vijftig werknemers. De overigen vertrekken of in 2008 of in 2010, afhankelijk van de sluiting van de cementoven. In totaal moeten er zo'n 170 van de 550 mensen weg bij ENCI tot aan de sluiting van de oven. Na sluiting volgen nog een keer honderd ontslagen.

De boventalligen die nog geen 58 zijn, krijgen een beëindigingsvergoeding. Wil iemand bij ENCI vertrekken wiens baan niet in gevaar is, dan krijgt ook deze werknemer daarvoor een vergoeding. Een met ontslag bedreigde werknemer kan dan in diens plaats aan het werk blijven.

Oven

Hoe lang de oven open blijft, hangt af van het gewenste kostprijsniveau dat per in de oven gemaakte klinker gehaald wordt. Als dat niveau niet gehaald wordt, sluit de oven per 1 januari 2008 en worden de aan de oven verbonden werknemers per 1 juli 2008 ontslagen. In het andere geval sluit de oven op 1 januari 2010.

De mensen die nu eruit moeten, zijn vooral werkzaam in de staf, als ploegbaas of in de overhead. Het nieuwe sociale plan gaat met onmiddellijke ingang in, zodra de leden van de vakbonden hiermee instemmen.