Het vervoer van goederen over het spoor is in 2017 afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt spoorbeheerder ProRail.

Twee internationale kwesties speelden een rol bij de daling. Zo deed het sluiten van kolencentrales in Duitsland het goederenvervoer geen goed.

Daarnaast kampten goederentreinen met de nasleep van problemen bij het Duitse Rastatt. Door een verzakking bij bouwwerkzaamheden was lange tijd bij Rastatt, ten zuiden van Kalsruhe, geen treinverkeer mogelijk.

Alternatieve routes voor dit traject zijn er nagenoeg niet. Dit had met name gevolgen voor het treinverkeer van en naar Italië en Zwitserland.

Deze problemen en de daling van het aantal kolentreinen zorgde alleen al voor een afname van treinen van en naar de haven van Rotterdam met 2200 tot 29.950.

Buitenland

Wel werd iets meer gebruik gemaakt van het Nederlandse spoor door buitenlandse vervoerders als gevolg van werkzaamheden op de belangrijke route tussen de Duitse havens en België.

Maar ook door het vlakke tracé is Nederland steeds meer in trek. Vervoerders kunnen via Nederland zwaardere ladingen trekken en zodoende besparen op de inzet van locomotieven.

ProRail noemt als voorbeeld goederentreinen die van België, via Nederland naar Zweden rijden. Het zogeheten transitverkeer groeide met 1100 treinen tot bijna 5000 in 2017.

Vertrouwen

Het totale aantal zogeheten treinkilometers daalde in een jaar tijd met 6 procent tot 9 miljoen. Voor dit jaar heeft ProRail er vertrouwen in dat het goederenvervoer per spoor weer zal groeien.