Een groep die zich verzet tegen uitbreiding van Maastricht Airport Aachen heeft bot gevangen bij de rechtbank in Den Haag. Die verklaarde de Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek niet ontvankelijk.

De rechter oordeelde dat er voldoende mogelijkheden zijn om toename van het aantal starts en landingen op een andere manier aan te vechten, bijvoorbeeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Met het kort geding hoopte de stichting een besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) terug te draaien. Zij besloot eind vorig jaar het gebruik van de hele startbaan van het vliegveld te gedogen.

Volgens de belangengroep mocht dit niet, omdat de inspraakprocedure nog loopt en de vergunningsprocedure nog een jaar duurt.