De weg naar herstel bij Heijmans is duidelijk ingezet. Het bouwbedrijf sloot het afgelopen jaar af met een winst van 20 miljoen euro, waar een jaar eerder nog dieprode cijfers werden geschreven. 

De omzet in Nederland, de markt waar Heijmans zich tegenwoordig uitsluitend op richt, steeg en ook de nettoschuld van het bedrijf werd weggewerkt.

Topman Ton Hillen oordeelde over overgangsjaar 2017 als een jaar waarin een goede basis is gelegd voor verder herstel. Met name de divisie infra zadelde Heijmans tijden op met grote problemen. Hier werd nu voor het eerst in jaren weer winst gemaakt.

Ook bij vastgoed en woningbouw was sprake van groei. De ontwikkelingen bij de utiliteits-tak bleven achter. Dit onderdeel schreef nog altijd rode cijfers.

Woningmarkt

De omzet van Heijmans steeg tot ruim 1,4 miljard euro, tegenover 1,37 miljard euro een jaar eerder. De groei was grotendeels toe te schrijven aan de aantrekkende woningmarkt.

Zo werden door Heijmans meer woningen verkocht en viel ook de prijs per woning gemiddeld hoger uit. Bij de divisie utiliteit was sprake van een daling van de opbrengsten, doordat Heijmans een striktere discipline hanteert bij de inschrijving op projecten.

Het onderliggende bedrijfsresultaat kwam uit op 30 miljoen euro positief, tegen een min van 73 miljoen het jaar daarvoor. Heijmans heeft voor 1,9 miljard euro aan werk op de plank liggen, iets meer dan een jaar eerder.

Daarbij benadrukte Heijmans dat ook het risico op eventuele tegenvallers bij de nog uit te voeren opdrachten veel minder is dan eerder.

Dividend

Heijmans laat, ondanks de zwarte cijfers, aandeelhouders nog niet meeprofiteren van het herstel. Het bedrijf wil eerst de balans verbeteren en de kredietfaciliteit verder terugbrengen.

Om die reden is besloten nog geen dividend uit te keren. Voor 2018 mikt Heijmans op het verder herstellen van de winstgevendheid.