Zwangere werknemers genieten weliswaar extra bescherming, maar kunnen toch hun baan verliezen in het geval van een massaontslag.

De werkgever moet hen wel op de hoogte stellen van de redenen en de objectieve criteria die zijn gebruikt bij de ontslagronde. De zwangerschap zelf mag geen reden zijn voor ontslag.

Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald in een zaak van een Spaanse vrouw die in 2013 door de Spaanse bank Bankia is ontslagen.

De financiële instelling werd in eerste aanleg in het gelijk gesteld. In de beroepszaak vroeg de hoogste rechter van Catalonië het hof om advies over de Europese richtlijn.

Het hof verbiedt het ontslag van zwangeren tot het einde van hun zwangerschapsverlof, behalve in uitzonderingsgevallen.

Het hof in Luxemburg oordeelt dat het ontslag van zwangeren is toegestaan als in een nationale regeling is opgenomen dat ook zwangere werknemers bij collectief ontslag hun baan kunnen verliezen. 

Lidstaten kunnen er wel voor kiezen extra bescherming voor zwangeren in te bouwen, aldus het hof.