Een Nederlandse fiscale regeling voor aftrekbare rente van leningen tussen moeder- en dochterbedrijven is in strijd met de EU-regels. 

Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie donderdag bepaald. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor bedrijven in Nederland. Volgens ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland worden naar schatting zo'n elfduizend bedrijven geraakt.

De voordelige regeling geldt alleen voor bedrijven in Nederland en hun dochters in Nederland en niet voor hun buitenlandse dochter- en zusterbedrijven. Dat is discriminatie, vinden de hoogste Europese rechters. Het is in strijd met de regels voor vrije vestiging in de EU.

Eric Wiebes waarschuwde vorig najaar, toen hij nog staatssecretaris van Financiën was, dat deze uitspraak van het hof de schatkist maximaal 400 miljoen euro kan kosten.

Lening

Volgens het Nederlands recht geldt de renteaftrek alleen als moeder- en dochterbedrijven die voor de Belastingdienst een fiscale eenheid vormen allemaal in Nederland zijn gevestigd.

Als het moederconcern een lening aan een dochter verstrekt die daarover rente aan het moederbedrijf betaalt, dan mag het moederbedrijf de rente van de belastbare winst bij de Nederlandse fiscus aftrekken. Maar bedrijven in Nederland die lenen aan dochterondernemingen in het buitenland kunnen dat niet.

Vorig jaar oordeelde een hoge adviseur van het hof, de advocaat-generaal, al dat de regeling in strijd is met het EU-recht. Meestal volgt het hof het advies van de advocaat-generaal.

Reparatiewet

Het kabinet heeft daarom al een reparatiewet achter de hand. Als gevolg daarvan zullen duizenden bedrijven in Nederland meer belasting moeten betalen.

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) schrijft nu aan de Kamer dat hij het het vonnis van het hof betreurt. Hij wil de reparatiewet in de tweede kwartaal naar de Kamer sturen. De wet zal met terugwerkende kracht ingaan op 25 oktober vorig jaar.

'Groot verlies'

VNO-NCW en MKB-Nederland zien het schrappen van het belastingvoordeel als een ''groot verlies'' voor het bedrijfsleven. De ondernemersorganisaties willen dat de staatssecretaris zo snel mogelijk met een nieuwe regeling komt.

Het liefst zien ze dat er weinig verandert, zodat bedrijven niet hard worden geraakt. ''We moeten zo dicht mogelijk bij het bestaande systeem zien te blijven.''