Bijna de helft van de werknemers heeft wel eens te maken gehad met een vorm van seksuele intimidatie. Meestal gaat het om seksueel getinte grappen, maar ook ernstigere vormen van intimidatie komen voor.

Dat constateert vakbond FNV op basis van een enquête onder ruim zevenhonderd mensen. Het gaat om een studie van onderzoeksbureau Totta Research in opdracht van de bond.

Een op de acht ondervraagden verklaarde weleens ongewenst te zijn aangeraakt. Van verkrachting of aanranding was sprake in 2 procent van de gevallen.

Voor een derde van alle slachtoffers had de intimidatie gevolgen, zoals bijvoorbeeld psychische klachten en vermindering van de kwaliteit van het werk.

FNV merkt op dat er meestal ook geen melding wordt gedaan van de intimidatie. Verder komt naar voren dat 20 procent niet weet wat voor beleid de eigen werkgever op dit vlak hanteert.

De vakbond pleit naar aanleiding van de onderzoeksresultaten voor een strengere aanpak van seksuele intimidatie.