De thuiswachtdienst van een werknemer moet als arbeidstijd worden gezien als die werknemer verplicht is om op korte termijn beschikbaar te zijn voor zijn werkgever.

Dat blijkt woensdag uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De werknemer moet immers fysiek aanwezig zijn op een door de werkgever bepaalde plek, zodat hij na een oproep snel op de werkplek aanwezig kan zijn. Hierdoor kan de werknemer nauwelijks andere activiteiten ondernemen.

De uitspraak is gedaan in een zaak van een Belgische brandweervrijwilliger in de stad Nijvel. Daarnaast is hij in dienst bij een particulier bedrijf. De man heeft in 2009 de stad Nijvel voor de rechter gedaagd, onder meer omdat hij een vergoeding wil krijgen voor zijn thuiswachtdiensten voor de brandweer.

Volgens het Hof moet de thuiswachtdienst worden aangemerkt als arbeidstijd, omdat hij binnen acht minuten gehoor moet geven aan de oproepen van zijn werkgever. De man moest tijdens zijn thuiswachtdienst bovendien binnen de grenzen van zijn woonplaats blijven.

Die verplichtingen beperken "de mogelijkheid voor een zich in deze situatie bevindende werknemer om zich aan zijn persoonlijke en sociale interesses te wijden", concludeert het Hof. Die situatie verschilt wel van die van een werknemer die tijdens zijn dienst alleen bereikbaar moet zijn voor de werkgever.