Suriname zal snel maatregelen moeten treffen om de overheidsfinanciën op orde te brengen, anders dreigt het land nog meer moeite te krijgen om de rente en aflossingen op zijn groeiende staatsschuld te blijven voldoen. 

Dat schrijft kredietbeoordelaar Moody's in een rapport, waarin meteen het oordeel over de kredietwaardigheid wordt verlaagd.

Het rapportcijfer voor Suriname gaat omlaag van B1 naar B2. Dat betekent dat Moody's investeerders waarschuwt voor hoge risico's als zij beleggen in schuldpapier van de Surinaamse overheid. De firma hanteert bovendien een negatief vooruitzicht, wat inhoudt dat een verdere verlaging in de nabije toekomst waarschijnlijk is.

Verslechtering

De overheidsfinanciën van Suriname zijn sinds 2014 in korte tijd sterk verslechterd. De staatsschuld steeg van iets meer dan een kwart van het bruto binnenlands product (bbp) naar meer dan 70 procent in 2016.

Moody's gaat ervan uit dat de situatie zal stabiliseren, maar een snelle verbetering zit er volgens de kredietbeoordelaar niet in omdat de regering niet in staat lijkt structurele hervormingen door te voeren.

Kredietbeoordelaar Fitch verhoogde woensdag de verwachting voor de rating B- van negatief naar stabiel. De firma wijst daarbij juist op de verbeterde macro-economische omstandigheden en de publieke financiën, sinds hun laatste rapport in februari vorig jaar.