AkzoNobel Specialty Chemicals investeert in een consortium met de ondernemingen Air Liquide en Enerkem en het Havenbedrijf Rotterdam in een zogeheten waste-to-chemistryinstallatie in Rotterdam.

De installatie moet een duurzaam alternatief gaan bieden voor afvalverbranding, door plastic en gemengd afval om te vormen tot nieuwe grondstoffen voor de industrie, meldt AkzoNobel vrijdag.

Met het project is in eerste instantie een bedrag van 9 miljoen euro gemoeid. Het consortium streeft ernaar de finale investeringsbeslissing voor het project van naar schatting 200 miljoen euro later dit jaar te kunnen nemen.

Het gaat om de eerste installatie van dit type in Europa. Hiermee kan afval, dat verder niet te recyclen is, straks worden verwerkt tot methanol.

Dat is een belangrijke grondstof voor een groot aantal producten, waaronder duurzame transportbrandstof. Doordat het afval niet hoeft te worden verbrand, helpt dit project ook bij het terugbrengen van de CO2-uitstoot.