AMSTERDAM - Mensen in de bijstand moeten aan het werk met behoud van uitkering, eventueel in gesubsidieerde banen. Dat staat in een nog geheim advies van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) aan het kabinet. Dat schrijft Trouw dinsdag.

De RWI, waarin werkgevers, vakbonden en gemeenten zijn vertegenwoordigd, denkt aan subsidiebanen tegen het minimumloon. Dat is minder dan bij de oude Melkertbanen; daarbij verdiende men nog 120 procent van het minimumloon.

Het is voor het eerst dat de bonden ermee instemmen dat iemand moet werken voor een uitkering.

Doel van het advies van de RWI is mensen aan de onderkant van de markt aan het werk te helpen. Volgens de raad komen laaggeschoolden met een sociale, lichamelijke of psychische arbeidshandicap zonder subsidiebanen nauwelijks aan de slag.

Ze zouden twee of drie dagen per week moeten werken in de maatschappelijke dienstverlening. Voor die dagen krijgen ze een bonus; voor de dagen waarop ze niet gewerkt hebben, behouden ze hun bijstandsuitkering.

De RWI wil daarnaast leerwerktrajecten voor onder meer laag geschoolde werklozen en jongeren. Die kunnen dan maximaal een halfjaar met behoud van uitkering werken. Daarna moeten ze voor anderhalf jaar in dienst worden genomen, met begeleiding en een loonkostensubsidie die wordt betaald door de gemeente.

Het kabinet heeft juist alle subsidiebanen en loonkostensubsidies afgeschaft. De raad pleit nu voor herinvoering omdat ze de arbeidsmarkt minder verstoren dan werken onder het minimum.