De arbeidsdeelname was vorig jaar in meeste Nederlandse regio's nog niet terug op het niveau van 2008, oftewel het begin van de crisis.

De zogenoemde netto-arbeidsdeelname kwam in 2017 uit op 66,7 procent, blijkt vrijdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2008 werd met een aandeel van 67,9 procent nog het hoogste punt van de afgelopen decennia bereikt. Voor de berekening wordt het aantal werkenden afgezet tegen het totaal aantal personen tussen de 15 en 75 jaar.

In 2004 bereikte de landelijke arbeidsparticipatie met 64,9 procent een dieptepunt. Sindsdien neemt de arbeidsdeelname weer toe.

Vier regio's

Overigens zijn vier van de veertig regio's vorig jaar wel terug op het niveau van 2008 gekomen: Zuidwest-Drenthe, IJmond, Zeeland (exclusief Zeeuws-Vlaanderen) en de agglomeratie Haarlem.

De regio Zuidwest-Drenthe was tussen 2008 en 2017 met een groei van 0,3 procentpunt de grootste stijger.

Met name Flevoland, de agglomeratie 's-Gravenhage, Zuidoost-Drenthe en Alkmaar en omgeving zijn juist nog relatief ver van het niveau van 2008 verwijderd.

Noord-Overijssel

In het jaar 2017 stond regio Noord-Overijssel van alle regio's met een netto-arbeidsdeelname van 69,5 procent bovenaan. Binnen deze regio sprongen de gemeenten Dalfsen en Staphorst eruit met percentages van ruim 71 procent. De regio's Utrecht en IJmond maken de top drie compleet met elk een aandeel van ruim 69 procent.

En net als in de voorgaande jaren was de arbeidsparticipatie in de regio Zuid-Limburg het laagst. Het percentage kwam vorig jaar uit op 61,1 procent.

Ook in Zeeuws-Vlaanderen, Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving en Zuidoost-Drenthe was het aandeel werkende 15- tot 75-jarigen laag. Dit komt deels doordat er in die gebieden relatief veel 65-plussers wonen.

Grote steden

Van de vier grote steden was het percentage in de stad Utrecht het hoogst (70,5 procent). Ook Amsterdam scoort met 67,1 procent hoger dan het gemiddelde. In Den Haag (61,6 procent) en Rotterdam (60,6 procent) zijn de percentages een stuk lager. Van de vier grote steden benadert alleen Amsterdam een zelfde arbeidsdeelname als aan het begin van de crisis.

Op gemeenteniveau was de arbeidsparticipatie vorig jaar het hoogst in Urk. Dat was in 2016 ook zo. Bijna drie kwart van de 15- tot 75-jarigen in deze gemeente had in 2017 betaald werk. Ook Houten en Midden-Delfland kennen een relatief hoge arbeidsdeelname.

Vrouwen

Verder bleek de netto-arbeidsdeelname van vrouwen (61,9 procent) vorig jaar 9,6 procentpunt lager te liggen dan die van mannen (71,5 procent). Het verschil was vorig jaar wel kleiner dan in 2008. Toen bestond er nog een verschil van 13,4 procentpunt.

De verschillen tussen mannen en vrouwen waren het grootst in Zuidwest-Nederland. Zeeuws-Vlaanderen spant de kroon met een verschil van 13,3 procentpunt. In de regio's Overig Groningen (6,2 procentpunt) en Arnhem/Nijmegen (7,4 procentpunt) waren de verschillen het kleinst.