De Rotterdamse haven heeft afgelopen jaar goede zaken gedaan met de overslag van containers. Die steeg in 2017 met meer dan 12 procent, een uitzonderlijk sterke groei, aldus het Havenbedrijf Rotterdam.

Tegenover de sterke groei in containers stonden dalingen van de overslag van zowel droog als nat massagoed, waar bijvoorbeeld kolen en olie onder vallen. De totale goederenoverslag nam met 1,3 procent toe. In 2016 was nog sprake van een daling.

De omzet groeide met 4,6 procent tot 712 miljoen euro. De winst viel met een zesde terug naar 187 miljoen euro, maar dat komt doordat afgelopen jaar voor het eerst vennootschapsbelasting moest worden betaald.

Voor 2018 voorziet het havenbedrijf een verdere groei van de overslag, al zal het containervervoer de zeer sterke prestaties van 2017 waarschijnlijk niet kunnen evenaren.

Brexit

Een belangrijke uitdaging dit jaar wordt de voorbereiding op het Britse vertrek uit de Europese Unie, aldus bestuursvoorzitter Allard Castelein.

''Ik zeg niet dat de ergste uitkomst zal plaatsvinden, maar we moeten zeker voorbereid zijn'', aldus de bestuurder. De haven is continu in gesprek met specialisten en de overheid over de Brexit.

Kolen

De kolenoverslag daalde fors met 9,5 procent. Die daling is vooral terug te voeren op de sluiting van acht kolencentrales, zes in Duitsland, twee in Nederland. Het Havenbedrijf verwacht voor dit jaar een stabilisatie van de kolenoverslag.

De gemeente Amsterdam wil in 2030 de kolenoverslag hebben afgebouwd. Ondanks de nadrukkelijke wens van de Rotterdamse gemeenteraad wil het Havenbedrijf die weg niet inslaan, omdat kolen dan elders in Europa worden overgeslagen en er geen milieuwinst is.

Het Havenbedrijf kan nog niet zeggen of de Amsterdamse kolen naar Rotterdam komen. Nu is dat nog niet het geval.