Rabobank heeft vorig jaar bijna 2,7 miljard euro winst geboekt, dat komt neer op een stijging van 32 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Zowel de Nederlandse als de internationale activiteiten hebben betere resultaten behaald, blijkt donderdag na publicatie van de jaarcijfers. In 2016 boekte de bank nog een nettowinst van ruim 2 miljard euro.

Volgens de bank is dit onder meer te danken aan positieve economische ontwikkelingen in Nederland, een gunstige markt voor de voedsel- en agrarische sector en lagere bedrijfslasten.

Zo zijn de personeelslasten verlaagd door reorganisaties in Nederland. Daarnaast zijn de kosten voor kredietverliezen met 500 miljoen euro gedaald. Verder bleven de rente-inkomsten op peil, ondanks de aanhoudend lage rente.

Hypotheken

Verder wist de bank het marktaandeel in Nederlandse hypotheken te verhogen van 21 naar 22 procent. Daarvan neemt het onderdeel Obvion 4 procent voor zijn rekening.

De hypothekenportefeuille daalde wel met 2,8 miljard euro tot 193,1 miljard euro. Dit kwam doordat klanten meer voortijdig hebben afgelost op hun hypotheek en doordat delen van de portefeuille zijn verkocht.

Spaargeld

Verder bleef het bedrag aan spaargeld van particulieren bij de bank stabiel op 142 miljard euro. En het bedrag dat klanten via lokale Rabobanken hebben belegd, steeg met 4 miljard euro naar een totaal van 44 miljard euro.

De schikking die het Amerikaanse dochterbedrijf RNA in de VS moest treffen, had een negatief effect op de resultaten. Het ging om het afwikkelen van een zaak over mogelijke witwaspraktijken.

De bank maakte vorige maand al bekend hiervoor een forse voorziening te nemen. Deze last van 310 miljoen euro is opgenomen in de cijfers voor het hele concern.

Daarnaast bleken de kosten voor het compenseren mkb-bedrijven met rentederivaten hoger uit te vallen dan verwacht.

Innovatie

"We liggen op schema met het bereiken van onze doelen en zijn daar trots op", stelt topman Wiebe Draijer. Afgelopen jaar werden al de eerste stappen gezet op het terrein van blockchaintechnologie in samenwerking met zes andere grote banken.

Ook werden verschillende apps en innovaties voor klanten geïntroduceerd en Rabobank wil zijn diensten op dat vlak verder uitbreiden.

Draijer benadrukt wel dat Rabobank een tandje bij zal moet zetten als het gaat om digitalisering en innovatie: "De omgeving verandert in hoog tempo en we zullen, om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen, digitalisering en innovatie verder versnellen", aldus Draijer.

Uitgaven

Ook wil Draijer dit jaar nog meer op de uitgaven letten. Het rendement op geïnvesteerd vermogen is afgelopen jaar weliswaar al verbeterd tot 6,9 procent, maar bevindt zich nog altijd onder de doelstelling van 8 procent.

Verder verwacht de bank dat de economie gunstig blijft, maar dat uitdagingen op de loer liggen op het vlak van data en privacy.

Ook laat de bank weten dat de kapitaaldoelstellingen voor 2020 al zijn behaald. Ook aan de nieuwe Basel IV-kapitaaleisen zal volgens Rabobank tijdig worden voldaan.