NN Group (Nationale-Nederlanden) heeft ook in vierde kwartaal van vorig jaar fors meer winst gemaakt. De verzekeraar profiteerde onder meer van de recente overname van branchegenoot Delta Lloyd.

Ook winsten op beleggingen deden NN goed, blijkt donderdag na publicatie van de kwartaalcijfers. NN boekte een nettowinst van 700 miljoen euro, waar een jaar eerder 148 miljoen euro resteerde. Het operationeel resultaat nam met bijna een kwart toe tot 345 miljoen euro.

Over heel 2017 bleef onder de streep 2,1 miljard euro over. Dat betekende een stijging met 77,5 procent ten opzichte van heel 2016. Het operationele resultaat steeg met bijna 30 procent tot bijna 1,6 miljard euro.

Onder druk

De resultaten uit schade- en inkomensverzekeringen in Nederland (Non-Life) stonden wel onder druk, al was in het slotkwartaal van 2017 wel sprake van een verbetering.

De kapitaalbuffer, berekend volgens de Europese norm (Solvency II) bedroeg voor de gehele groep 199 procent. Dat is een verslechtering van vijf procentpunten ten opzichte van het derde kwartaal. Volgens NN heeft de daling te maken met de omvang van het dividend.

Lard Friese

Topman Lard Friese zei in een toelichting dat het een memorabel jaar was voor NN, waarbij de overname van Delta Lloyd werd afgerond. Hij zei verder dat het bedrijf een ''reeks maatregelen" zal nemen om de resultaten bij Non-life in Nederland te verbeteren. Hij ging niet in op details.

NN praatte de markt eind november al bij over zijn plannen voor de komende jaren. Tussen nu en 2020 moeten de kosten structureel met 350 miljoen euro omlaag. Kostenvoordelen als gevolg van de overname van Delta Lloyd dragen daaraan bij. In 2017 lukte het NN om de kosten al met 133 miljoen euro omlaag te krijgen.