Het UWV heeft vorig jaar bijna een kwart minder nieuwe WW-uitkeringen verschaft aan jongeren tot 27 jaar dan het jaar ervoor. Het waren er in totaal 61.500,  tegen 80.000 in 2016.

In de sectoren detailhandel, gezondheidszorg, welzijn & cultuur en bouwnijverheid is de afname het grootst, blijkt uit eigen cijfers van de uitkeringsinstantie. De instroom van jongeren in de WW daalt het minst in de sector industrie, nutsbedrijven & delfstoffen.

In Noord-Limburg liep het aantal uitkeringen het hardst terug, met ruim een derde. De regio met de kleinste afname (18 procent minder) is Amsterdam, maar dat komt volgens het UWV doordat het aantal jongeren onder de 27 in een WW-uitkering daar de jaren ervoor ook minder hard was opgelopen.

Gelijktijdig met de cijfers van het UWV kwam de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) met nieuwe gegevens over de werkgelegenheid onder jongeren met een mbo-diploma. Die is in alle regio’s fors toegenomen, maar het meest in de regio’s Drechtsteden (44 procent), Achterhoek (43 procent) en Midden-Holland (39 procent).

De regio’s met de kleinste toename zijn Gorinchem (4 procent) en Flevoland (6 procent). Eerder maakte de SBB al bekend dat mbo’ers de beste baankansen hebben in technische beroepen.