DEN HAAG - Als het kabinet het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de hervorming van de WW niet overneemt, is de FNV niet langer bereid te overleggen over hervormingen van de sociale zekerheid. FNV-voorzitter De Waal zei dat zondag in het tv-programma Buitenhof. "Als het kabinet doet wat Bibi de Vries wil, dan wordt er een streep in het zand getrokken."

VVD-kamerlid De Vries zei vrijdag dat het kabinet het SER-advies over de WW moet afwijzen, omdat het niet ver genoeg gaat. De SER wil de maximale duur van de WW terugbrengen van vijf jaar naar drie jaar en twee maanden. Volgens De Vries moet dat anderhalf jaar worden. Ook de verhoging van de WW-uitkering van 70 naar 75 procent in de eerste twee maanden van de werkloosheid, die de SER voorstelt, zint De Vries niet.

Het kabinet beslist vrijdag over het SER-advies. De regeringsfracties CDA en D66 vinden dat het kabinet het moet overnemen. CDA-minister De Geus van Sociale Zaken lijkt positief over het advies, maar zijn VVD-collega Zalm van Financïën heeft erop gewezen dat het te weinig aan bezuinigingen oplevert.

De Waal, wiens post binnenkort wordt overgenomen door vice-voorzitter Jongerius, maakte in Buitenhof ook duidelijk dat er met de FNV niet te praten valt over een verhoging van de AOW-leeftijd of een verlaging van het minimumloon. "Daar gaat de vakbeweging dwars voorliggen."

Verhoging van de AOW-leeftijd werd afgelopen week gesuggereerd in een kabinetsnota, maar de bewuste passage werd onder druk van De Geus weer geschrapt.