Een goede suikerbietenoogst en een sterkere vraag naar suiker hebben Cosun vorig jaar voortgestuwd. Niet alleen Suiker Unie, de suikertak van het voedingsmiddelenconcern, deed het goed. Ook alle andere onderdelen, waaronder Aviko, maakten winst.

Suiker Unie had vorig jaar te maken met een recordoogst. Ook profiteerde het bedrijf van de hoge prijs op contracten die al in 2016 waren gesloten. In de laatste maanden van vorig jaar daalde de prijs voor suikerbieten naar een historisch laag niveau. De gevolgen daarvan verwacht Cosun echter pas volgend jaar in de cijfers te zien.

Aviko profiteerde van veel vraag naar bevroren aardappelproducten. Bovendien plukte het de vruchten van een kostenbesparingsprogramma.

De omzet van Cosun groeide met ruim 6 procent tot 2,1 miljard euro. De nettowinst ging met een derde omhoog en kwam uit op 75 miljoen euro.